Vidensoverførsel fra universitet til erhvervsliv

Der ligger en både etisk og økonomisk opgave i at få den nyeste forskning i bioteknologi fra laboratorierne ud til erhvervslivet. Forskningen kan måske redde liv, og omvendt bidrager samarbejdet mellem universitet og erhvervsliv til bedre undervisning og forskning.

Traditionelt har forskning været en offentlig opgave på landets hospitaler og universiteter, mens kommerciel udvikling har været virksomhedernes opgave. Først inden for de seneste år er der etableret formelle samarbejdsformer og taget initiativer til lovgivning, der kan lette vidensoverførslen.
På Københavns Universitet (KU) har Tech Trans Enheden til opgave at servicere overførslen af teknologi fra universitet til det private erhvervsliv. Det foregår ved, at Enheden løbende modtager anmeldelser fra forskere af projekter, der kan vise sig egnede til kommercialisering.

Den direkte anledning til oprettelse af afdelingen er Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner fra 2000, der udstikker retningslinjer for ejerskab af offentligt ansatte forskeres opfindelser. Loven giver universiteterne ret til at overtage rettighederne til disse opfindelser.
Karen Laigaard, der er leder af afdelingen, siger:
”Forskerne har siden 2000 nu pligt til at oplyse os om, at de har gjort en opfindelse, der kan have en kommerciel fremtid. Vi har så maks. to måneder til at vurdere projektet, og hvis vi ikke mener, at opfindelsen kan sælges, går rettighederne tilbage til forskeren.”
Hvis Karen Laigaard og hendes 5 kolleger finder, at forskeren har fat i noget interessant, kontakter Enheden typisk et netværk af interne og eksterne rådgivere. Herefter skriver Enheden og forskeren sammen en kort beskrivelse af projektet, en såkaldt ”business opportunity”, der sendes til virksomheder, som kunne være interesserede i at investere den nødvendige viden og kapital i at videreudvikle ideen til produkt.
” Hvis en virksomhed ønsker at indlede et samarbejde i forbindelse med opfindelsen, begynder vi en mere intensiv dialog, der forhåbentlig vil ende med en licensaftale. Hvis ingen virksomheder viser interesse, må vi igen vurdere, om KU skal beholde rettighederne eller vi skal tilbagelevere dem til forskeren. ”
De penge, som universitetet får ind på disse aftaler deles mellem forskeren, instituttet og universitetet, men der er lang vej endnu, før teknologioverførslen bliver en kassesucces.
” Men vores primære opgave er ikke nødvendigvis at skabe hurtig omsætning. University of California, der er et af de universiteter, der har tjent flest penge på royalties, kommer 54% af indtægterne i dag fra opfindelser gjort før 1980.Det siger lidt om det langsigtede perspektiv,” siger Karen Laigaard.
På den anden side er der i høj grad en etisk opgave i at bidrage til ateksempelvis nye medicinske produkter kommer på markedet så hurtigt som muligt.

Se mere på www.tt.ku.dk