Villighed til forandring hos Ernst & Young

Under overskriften ”Sådan håndterer din personlighedstype forandringer” afholdt Anne Friland to workshops på årets SAK-konference. Alle deltagere fik kortlagt deres personlighedstyper med værktøjet MBTI (Myers Briggs Type Indikator), og gennem dialog blev deltagerne klogere på, hvorfor de reagerer på bestemte måder over for forandringer.

Hvordan bliver man bedre til at præsentere og acceptere forandringer? Konsulent Anne Friland benytter MBTI til meget præcist at definere hvilken personlighedstype en medarbejder er, og ud fra det kan opstilles nogle generelle træk. Nogle typer har behov for at få forandringer præsenteret i detaljer og med en konkret køreplan, mens andre bedre kan forholde sig til en overordnet vision. Nogle vil have små skridt, mens andre foretrækker at kaste sig ud i forandringsprocesser uden at se sig tilbage.
Viden om hvilken personlighedstype man er – og hvilke der kommer til udtryk hos ens medarbejdere – er et vigtigt redskab til at undgå misforståelser og til at navigere gennem organisatoriske forandringer, så alle er med, mener Anne Friland.
”Vi opfatter forandringer meget forskelligt, og bevidstheden om denne forskellighed kan være med til at øge arbejdsglæden. Men det kræver kommunikation, for hvis en chef ikke ved, hvordan medarbejderne skal have præsenteret informationer om forandringer, kan det skabe utryghed. Når vi kender vores egne individuelle behov, for hvordan vi reagerer på forandringer, kan vi udtrykke dette overfor vores medarbejdere og dermed selv påvirke vores situation. – Vi blomstrer, når vi får øje på vores egne behov og kan udtrykke dem,” fortæller Anne Friland.
Ledere og partnere i Ernst & Young har netop været gennem en omfattende proces, hvor deres leder- og kommunikationsevner har været i fokus. Det betyder, at lederne i virksomheden netop nu er meget opmærksomme på medarbejdernes behov for personlig kommunikation om forandringer i organisationen.
Anne Friland oplevede medarbejdere hos Ernst & Young som meget entusiastiske og parate til at arbejde med forandringer. Der var også en del ahaoplevelser at spore hos deltagerne i workshoppen, som en deltager sagde:
”Det er meget afslørende det her. Jeg kan nu se, hvordan jeg i en konkret situation ikke har taget højde for en modtagers behov for at få information på den rigtige måde. ”

VOXPOP:
”Konferencen er en god måde at blive rystet sammen på. Det er godt at møde kolleger fra andre landsdele. – Rent fagligt har vi også fået en række gode værktøjer, som kan bruges til at håndtere de omstillinger, vi står overfor. De personlighedstest, vi har gennemført, tror jeg vil gøre det nemmere for alle at håndtere stress og usikkerhed omkring de mange forandringer, vi skal igennem i den kommende tid.”
Malene Swartz, Advisory Services.

”Jeg oplever at blive værdsat ved at blive inviteret med til konferencen. Det har været givtigt, at få indsigt i hvilken personlighedstype jeg er, og det tror jeg kan bruges til at få indsigt i, hvad de andre i virksomheden går og laver. Dertil kommer, at det er sjovt at være sammen på en anden måde end normalt – mere af det!”
Martin Bruun, Postmedarbejder